Annosjakelu helpottaa asiakkaan ja hänen lähiomaistensa arkea

Jämsän Apteekki on tuottanut lääkehoidon tukipalvelua jo usean vuoden ajan. Palvelua ovat käyttäneet erityisesti kotisairaanhoidon asiakkaat. Annosjakelu on tuonut monia etuja sekä apteekin että kotihoidon henkilöstön työhön - aikaa ja kustannuksia on säästynyt. Myös yksityisiä asiakkaita, jotka eivät tarvitse muita kotihoidonpalveluita, on liittynyt palveluun. Palaute on ollut myönteistä, sillä palvelun on koettu helpottavan niin asiakkaan kuin hänen lähiomaisten arkea.

Lääkehoidon tukipalvelusta hyötyvät erityisesti ne asiakkaat, joilla on käytössä useita lääkkeitä, monimutkainen annostus tai vaikeuksia muistaa lääkkeiden ottaminen. Palvelu sopii hyvin myös heille, jotka eivät halua säilyttää kotonaan useita lääkepakkauksia. Lisäksi asiakas maksaa vain niistä lääkkeistä, jotka hän käyttää. Näin säästyvät turhat lääkehankinnat, mikäli lääkevalmiste ei sovi asiakkaalle ja se joudutaan vaihtamaan toiseen. Myös lääkejätteen määrä vähenee.

Asiakkaan liittyessä lääkehoidon tukipalveluasiakkaaksi, apteekin farmaseutti tai proviisori paneutuu asiakkaan lääkitykseen huolellisesti. Apteekissa huolehditaan, ettei lääkityksessä ole yhteisvaikutuksia tai päällekkäisyyksiä ja tarkistetaan annostukset. Tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä. Kun lääkitystä tarkistetaan, asiakkaalle valitaan samalla edullisin vaihtoehto. Farmaseutit Johanna Liehu ja Saara Lehtimäki ovat Jämsän Apteekin vastuuhenkilöitä lääkehoidon tukipalvelussa.

Kahden viikon annospussit ja ajantasainen lääkityskortti

Lääkehoidon tukipalveluasiakkaat saavat kahden viikon lääkkeet annospusseihin pakattuna. Kukin annospussi sisältää kaikki samaan aikaan otettavat lääkkeet. Asiakkaan halutessa annospusseihin voidaan jakaa myös vitamiini- ja hivenainevalmisteita.

Jokaiseen pussiin on selkeästi merkitty asiakkaan nimi, syntymäaika, pussin sisältämien lääkkeiden nimet, vahvuudet ja kappalemäärät sekä päivä ja kellonaika, jolloin lääkkeet tulee ottaa. Kun asiakas liittyy palveluun, jaetaan annostelijaan ensin hänellä jo olemassa olevat lääkkeet ja kun ne on käytetty, lääkkeet jaetaan annospusseihin.

Apteekki pitää lääkehoidon tukipalveluasiakkaan lääkityksen aina ajan tasalla ja ottaa tehtäväkseen myös reseptien säilytyksen ja uusinnan.  Asiakkaan ei tarvitse kuin noutaa valmiina olevat lääkkeet kahden viikon välein tai ne toimitetaan apteekista sovittuun paikkaan. Kahden viikon annospussien mukana toimitetaan aina myös asiakkaan ajantasainen lääkityskortti. Siitä asiakas voi tarkistaa voimassa olevan lääkityksensä.  Ajantasainen lääkityskortti on kätevä ottaa mukaan esimerkiksi lääkärikäynnille. Mikäli lääkäri tekee kiireellisen lääkitysmuutoksen, pystytään se tarvittaessa toteuttamaan apteekissa heti. Kiireettömät muutokset tulevat voimaan seuraavan kahden viikon erän alusta.

Lääkehoidon tukipalvelun hinta on 8,50 € / viikko. Palvelupalkkiosta on mahdollista saada kelakorvausta 1,26 € / viikko, jolloin omavastuuosuudeksi jää 7,24 € / viikko.