Yleiskatsaus Zithromaxiin ja sen käyttötarkoituksiin

Zithromax kapselit atsitromysiini 250mg

Zithromax, joka tunnetaan myös yleisnimellä atsitromysiini, on antibiootti, jota käytetään yleisesti bakteeri-infektioiden hoitoon. Se kuuluu makrolidiantibioottien luokkaan ja toimii estämällä bakteerien kasvua ja lisääntymistä. Lääkekehitystyötä ja valmistusprosessin optimointia tehtiin atsitromysiinin mahdollisen pediatrisen rektaalisen formulaation ehdottamiseksi vaihtoehtona olemassa oleville suun kautta otettaville tai ruiskeena annettaville formulaatioille. Tuotteen tavoiteprofiilin oli oltava helppokäyttöinen, halpa ja vakaa trooppisissa olosuhteissa, ja sen biologisen hyötyosuuden oli oltava verrattavissa suun kautta otettaviin muotoihin, ja sen oli saavutettava nopeasti bakteereja tappavat pitoisuudet ja säilytettävä ne. PEG-kiinteän liuoksen suppositorioita karakterisoitiin in vitro käyttäen visuaalisia, HPLC-, DSC-, FTIR- ja XRD-analyysejä. In vitro lääkeaineen vapautumista ja in vivo biologista hyötyosuutta arvioitiin; kaneilla tehdyssä tutkimuksessa verrattiin optimoidun kiinteän liuoksen peräpuikon biologista hyötyosuutta peräsuoliliuokseen ja laskimonsisäiseen valmisteeseen (referenssinä) sekä aiempaan, ei-optimoituun formulaatioon (suspendoituun atsitromysiinivalmisteeseen). Kiinteän liuoksen peräpuikkoina annostellun atsitromysiinin biologinen hyötyosuus laskimonsisäiseen annosteluun verrattuna oli 43 %, mikä vastasi hyvin 38 %:n tavoitetta (suun kautta otettava tuote ihmisillä). Kolmen kuukauden alustavien stabiilisuus- ja toteutettavuustutkimusten tulokset olivat sopusoinnussa teollisen tuotannon skaalaamisen kanssa. Tällä tuotteella on potentiaalia sekä klassisena antibioottina että maaseutualueiden vakavasti sairaille lapsille tarkoitettuna tuotteena. Jatkokehitystä varten etsitään teollisia kumppaneita.

Zithromax hinta

Zithromax-oraalitabletin 250 mg hinta on noin 50 euroa 18 tabletin toimituksesta riippuen apteekista, jossa käyt. Ilmoitetut hinnat ovat käteismaksajille, eivätkä ne ole voimassa vakuutusten kanssa. Tämä hintaopas perustuu Drugs.com-alennuskortin käyttöön, joka hyväksytään useimmissa Yhdysvaltain apteekeissa.

 • 500 mg Zithromax suonensisäistä injektiokuiva-ainetta varten

  alkaen 73,63 € 10 injektiokuiva-aineesta

 • 1 g Zithromax-oraalipulveria valmistusta varten

  alkaen 87,53 € 3 jauheelle, joka on tarkoitettu rekonstruoitavaksi.

 • 100 mg/5 ml Zithromax oraalipulveri, rekonstruoitavaa ainetta varten

  alkaen 37,46 € 15 millilitralta

 • 250 mg Zithromax oraalitabletti

  alkaen 50,45 € 18 kappaletta

Lyhyt historia Zithromax Development

Pfizer kehitti Zithromaxin 1980-luvulla toisen sukupolven makrolidiantibioottina. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) hyväksyi sen vuonna 1991 hengitystieinfektioiden hoitoon, ja sen käyttöaiheet ovat sittemmin laajentuneet iho- ja pehmytkudosinfektioihin, sukupuoliteitse tarttuviin infektioihin, ruoansulatuskanavan infektioihin ja silmätulehduksiin.

Toimintamekanismi

Zithromax toimii sitoutumalla bakteerien ribosomiin, joka vastaa proteiinisynteesistä. Tämä sitoutuminen estää bakteerien kasvua ja monistumista, mikä johtaa bakteerisolujen kuolemaan. Toisin kuin muilla antibiooteilla, Zithromaxilla on pitkä puoliintumisaika, joten se tehoaa lyhyemmällä hoitojaksolla.

Zithromaxin käyttöaiheet

Zithromaxia käytetään yleisesti hengitystieinfektioiden hoitoon, mukaan lukien yhteisperäinen keuhkokuume, kroonisen obstruktiivisen keuhkosairauden (COPD) akuutit bakteeriperäiset pahenemisvaiheet ja akuutti sinuiitti. Se tehoaa myös iho- ja pehmytkudosinfektioiden, sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden, kuten klamydian ja tippurin, ruoansulatuskanavan infektioiden, kuten matkaripulin, ja silmätulehdusten, kuten sidekalvotulehduksen, hoitoon.

Annostus ja antaminen

Zithromaxin suositeltu annos vaihtelee käyttöaiheesta riippuen. Se annetaan yleensä suun kautta tablettina, kapselina tai suspensiona. Annostuksen mukauttaminen voi olla tarpeen erityisryhmille, kuten pediatrisille, geriatrisille ja potilaille, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta. On tärkeää suorittaa koko hoitojakso loppuun määräyksen mukaisesti antibiootin tehon varmistamiseksi.

Vasta-aiheet ja varotoimet

Zithromaxia ei saa käyttää potilaille, joilla on tunnettu yliherkkyys atsitromysiinille tai muille makrolidiantibiooteille. Sillä voi myös olla yhteisvaikutuksia tiettyjen lääkkeiden kanssa, ja varotoimia on noudatettava ennen hoitoa ja hoidon aikana potilailla, joilla on tiettyjä sairauksia, kuten maksasairaus ja munuaisten vajaatoiminta.

Haittavaikutukset

Zithromaxin yleisiä haittavaikutuksia ovat ruoansulatuskanavan oireet, kuten pahoinvointi, oksentelu ja ripuli, sekä päänsärky ja huimaus. Vakavia haittavaikutuksia, kuten QT-ajan pidentymistä ja maksatoksisuutta, voi esiintyä, ja on tärkeää ilmoittaa kaikista haittavaikutuksista terveydenhuollon tarjoajalle.

Vastarinta ja uudet suuntaukset

Antibioottiresistenssin ongelma on kasvava huolenaihe, ja tietyillä bakteerilajeilla on raportoitu Zithromax-resistenssiä. Antibioottiresistenssin ehkäisemiseen tähtääviin strategioihin kuuluvat asianmukaiset lääkkeiden määräämiskäytännöt ja potilaskoulutus.

Raskaus ja imetys

Zithromaxin käyttöä raskauden ja imetyksen aikana on harkittava tarkkaan, koska riskit ja hyödyt on punnittava. Raskaana oleville ja imettäville naisille voi olla tarpeen ottaa erityisiä näkökohtia.

Yliannostus ja hoito

Zithromaxin yliannostuksen merkkejä ja oireita voivat olla ruoansulatuskanavan oireet ja sydämen rytmihäiriöt. Zithromaxin yliannostuksen hoitoon kuuluu tukihoito ja mahdollisten komplikaatioiden seuranta.

Varastointi ja käsittely

Zithromax tulee säilyttää huoneenlämmössä ja suojattuna valolta. Käyttämätön lääkitys on hävitettävä asianmukaisesti, ja on tärkeää pitää Zithromax poissa lasten ulottuvilta.